Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất công nhận Thành phố Thủ Đức là đô thị loại 1

Đối chiếu với các quy định hiện hành, khu vực dự kiến lập Thành phố Thủ Đức đạt 87,18/100 điểm, đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại I. UBND Tp.HCM kiến nghị Chính phủ công nhận kết quả đánh giá Tp.Thủ Đức là đô thị loại I để làm cơ sở lập đề án …

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất công nhận Thành phố Thủ Đức là đô thị loại 1Read More »

1800 6363